En liten kennel med stora hjärtan
‘There is no psychiatrist in the world like a puppy licking your face’
-Ben Williams

Om Oss       Våra PON    Foto    I våra hjärtan    Film    Forskning & PRA   


PON Care    Kontakt     Länkar     Kunskapsbank

 
 

För tillfället lägger vi all vår tid och energi på att hjälpa Professor Narfström i sin forskning om PRA, samt att informera och arbeta för en frisk PON.


Avel är inte alltid så enkelt som det ser ut ibland vill naturen spela uppfödare ett spratt. Det var det som hände oss för ca två år sedan. Det kom till vår vetskap att en syster till våran Bonnie hade diagnosticerats med den ärftliga ögonsjukdomen Progressiv Retinal Atrofi (PRA). Irene ringde upp Thomas Bergström vid SLU för att fördjupa sina kunskaper om sjukdomen. Detta samtal med Thomas blev startskottet för något stort, lite senare på dagen ringde Professor Kristina Narfström.


Professor Narfström var mycket intresserad av att få undersöka hundarna så tid bokades och resan bar ner till Göteborg. Resultatet blev inte riktigt som vi räknat med alla hundar var utan anmärkning fysikaliskt även Bonnie med sina 15 år. Men Storälvens Larissa hade PRA, det kändes som om hela världen rasade samman.


Hur var detta möjligt, Larissa var ju ögonlyst som 7-åring utan anmärkning och nu hade hon PRA. Förklaringen till detta finns i det sätt som PRA nedärvs, för att utveckla sjukdomen måste individen bära på två defekta gener en från modern och en från fadern. Om en individ har en defekt gen och en frisk gen kommer denne ”bara” att vara bärare. En bärare kommer inte utveckla sjukdomen och man kan därför inte heller avgöra om hunden är helt fri eller bärare av PRA från en ögonlysning. Bästa sättet att avgöra om en individ är bärare är genom ett DNA-test.


LÄS MER OM PRA HÄR 


Professor Kristina Narfström, Jennie Lundqvist och Irene Svensson ansåg att det var viktigt att grundligt utreda PON-hundarnas PRA i ett forskningsprojekt.


För att kunna genomföra forskningsprojekt ansökte man om medel ur SKK’s Avels och utvecklingsfond. Det var den 5/4-2011 som vi fick det glädjande beskedet att Svenska Kennel Klubbens Central styrelsen gått på Avelskommitténs linje och beviljade projektet 100 000 sek. Först trodde man att PON-hundarna hade en sent debuterande form av PRA (~ 7- 9år), men under projektets gång har det visat sig att även yngre individer drabbats (~ 4år).


LÄS BESLUTET HÄR


Målet med projektet är


  1. PunktBeskriva den friska näthinnans kliniska struktur och funktion hos PON i alla åldrar.

  2. PunktBeskriva och kartlägga PRA främst inom den Svenska populationen av PON-hundar i alla åldrar.

  3. PunktArbeta för att utveckla ett gentest för PRA hos PON

  4. PunktArbeta för att maximera det genetiska materialet i avelsarbetet och minimera risken att sprida ärftliga ögonsjukdomar. 
Vi vill bara ge er det bästa!